Zaloguj sięStrona 1 z 13 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 247
 1. #1
  Awatar Tomasz N.
  Dołączył
  cze 2012
  Posty
  1,752
  Siła reputacji
  72

  Osiągnięcia władzy [2002-2010]

  Proponuję wpisać trochę dokonań burmistrza Mrozowskiego, na początek kadencja 2002-2006 wg. zainwestowanych pieniędzy:

  RAZEM 54 181057
  Stare Miasto 5 661 835
  Nowe Miasto 12 889 504
  Śródmieście 10 395 989
  Zarzecze 5 231 581
  Piaski 10 002 148
  Wschodnia Strefa Ekonomiczna brak inwestycji z budżetu

  Nowe Miasto 12 889 504
  Dom Seniora II 3 669 150
  Miejski Zespół Szkół 3 343 223
  Zakup nieruchomości 2 095 767
  Budownictwo komunalne 1 647 190
  Modernizacja infrastruktury 1 593 072
  Przedszkole nr 4 301 005
  Przedszkole nr 11 240 097

  â?? Śródmieście 10 395 989
  Modernizacja infrastruktury ul. Cmentarnej 2 432 091
  Szkoła Podstawowa nr 1 2 241 378
  Modernizacja infrastruk. rej. ul. Mysłowickiej 1 694 809
  Modernizacja infrastruktury 1 187 642
  Zakup nieruchomości 1 135 946
  Przedszkole nr 1 549 413
  Biuro Obsługi Interersanta 476 908
  Infrastruktura Komisariatu Policji 320 000
  Budownictwo komunalne 194 106
  Miejska Biblioteka Publiczna 100 000
  Ochotnicza Straż Pożarna 63 696

  â?? Zarzecze 15 231 581
  Przebudowa ul. Staszica 5 135 779
  Modernizacja ul. 21 Listopada 4 142 072
  Zakup nieruchomości 4 038 104
  Przedszkole nr 9 696 512
  Pałac â?žpod Filaramiâ? z otoczeniem 612 653
  Modernizacja infrastruktury 456 932
  Remont obiektów kopalni Saturn 149 529

  â?? Piaski 10 002 148
  Modernizacja infrastruktury 3 222 517
  Zakup nieruchomości 2 188 572
  Przedszkole nr 10 1 540 406
  Szkoła Podstawowa nr 7 1 371 598
  Gimnazjum nr 3 1 176 150
  Przedszkole nr 5 279 926
  Centrum Społeczno-Edukacyjne 111 979
  Zaplecze Górnika Piaski 111 000

  Teraz według Strategii Rozwoju Miasta (10 punktów) za kadencję 2006-2010

  I PRZEDSIÄ?BIORCZOŚÄ?
  - Gospodarcza Brama Śląska(GBS)20 mln dofinansowania z UE.
  - Park Logistyczny Alliance Silesia.
  - Panattoni Park.
  - W roku 2009 zakończono rozbudowę Centrum Handlowego M1,które ma już powierzchnię około 6,5 ha.
  - centrum logistyczne GLS - 2010.
  - przy restauracji â?žSzafranowy Dwórâ? powstał reprezentacyjny czterogwiazdkowy Hotel
  Szafran z 250 miejscami noclegowymi oraz centrum SPA.
  - w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ulica Letnia, a przy niej centrum maszyn budowlanych Budropol.
  - SFA i Zannini ( ul. wojkowicka)
  - PRC Communications (ul. Wojkowicka oraz Szpitalna)
  - Targowisko - Grodziecka - w 2010 gmina odkupiła od właścicieli prywatnych grunty,
  opracowała koncepcję zagospodarowania,zawarła porozumienie z kupieckim stowarzyszeniem i zapewniła mu wyłączność do dysponowania terenem.
  - Program Wspierania Przedsiębiorczości.
  - kampania promująca GBS wśród potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Kampania ta prowadzona jest pod hasłem Inwestuj w Czeladzi i jest współfinansowana ze środków unijnych.

  II PARKUJ I JEDŹ
  - wpisanie do Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii â?žSilesiaâ?, jako jedno z zadań kluczowych - budowa dwupasmowej drogi szybkiego ruchu z Katowic do Czeladzi (ul. Staszica), a w dalszej perspektywie do północnej obwodnicy miasta.

  III.STARE MIASTO
  - Inwestycje w infrastrukturę komunalną w latach 2006-2008 na kwotę ponad 23 mln zł. W całym rejonie wymieniono lub wybudowano całkowicie od nowa wszystkie wodociągi, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieć elektro-energetyczną, sieć oświetleniową, sieć teletechniczną oraz wszystkie drogi wraz z podbudową.
  - Przebudowie uległa też płyta Rynku, na której pojawiły się fontanny, studnia miejska, stylizowane ławki, kosze na śmieci oraz â?? zaznaczony w bruku - obrys ratusza. Na wykonanie tego zadania inwestycyjnego poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 13.574.958 zł., z czego 7.914.816 zł to środki pochodzące z UE i budżetu państwa.
  - Przebudowa osi komunikacyjnej ul. 1.Maja i Szpitalnej, którą zrealizowano w roku 2009. Wymieniono wszystkie sieci podziemne i oświetlenie uliczne, ułożono nową nawierzchnię z podbudową oraz â?žwyprostowanoâ? skrzyżowanie wymienionych wyżej ulic z Bytomską.
  - W pobliżu skrzyżowania pojawiły się nowe przystanki autobusowe (Stare Miasto), przy których znalazł miejsce niewielki parking, a po przeciwległej stronie skwer z â?žanielskąâ? fontanną. Ponadto w ramach zadania
  dokładnie zmodernizowano ul. Podwalną. Poniesiony łączny koszt inwestycji to kwota 5.774.463 zł, z czego
  1.769.445 to środki z budżetu państwa, zaś 894.018 - ZIK.
  - W roku 2010 działalność inwestycyjna skupiła się na ul. Pieńkowskiego i Związku Orła Białego. Podobnie jak we wcześniejszych etapach, rewitalizacja miała charakter kompleksowy. Tym razem zadanie sfinansowane zostało przez budżet miasta i Zakład Inżynierii Komunalnej. Jego łączny koszt to kwota 2.403.893 zł, w tym środki ZIK 1.113.353 zł.
  - Na staromiejskim zapleczu trwały zakrojone na szeroką skalę prace porządkujące teren Zapłocia (2009/2010). W ramach tej inwestycji zrealizowano również tzw. Aleję Rodów Czeladzkich oraz parking przy ul. Pieńkowskiego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu miasta i kosztowało 1.293.255 zł.
  - Zakupiono do zasobu gminy budynki: Rynek 22, 26 i 28, Bytomska 20, Katowicka 4, Pieńkowskiego 29, Ciasna 4 oraz Kacza 12 i 14.
  - W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego trwają prace nad projektem rekonstrukcji karczmy wójtowskiej
  wraz z bramą miejską.
  - Budżet miasta sfinansował też remont zabytkowych dzwonów kościelnych, które uległy uszkodzeniu w wyniku uderzenia pioruna. Z kolei pracownicy samorządowi ufundowali zestaw 15. dzwonów tworzących carillon. Ze środków miejskich wykonano renowację gotyckiego portalu pochodzącego z nieistniejącego starego kościoła, znajdującego się w kościele św. Stanisława B.M. oraz znacząco współfinansowano wykonanie iluminacji elewacji bazyliki.
  - Rejon staromiejski stał się w ostatnich latach centrum kulturalnym. Świetną okazją do świętowania była okrągła, 750 rocznica powstania parafii św. Stanisława B.M. (2010).
  - Na Starym Mieście organizowane są również inne imprezy kulturalne. Od kilku lat odbywają się tu jarmarki
  - w maju św. Stanisława, zaś w lipcu z okazji odpustu św. Anny. Podobnie jak doroczne, wrześniowe dożynki,

  IV.SATURN
  - Uzyskanie dofinansowania na około 13 mln. zł z przeznaczeniem na rewitalizację galerii Elektrownia oraz terenów przyległych.
  - Do tej pory przygotowano już ogólną koncepcję zagospodarowania. W murach pozostałych obiektów znajdzie miejsce wyższa uczelnia ukierunkowana na sztukę użytkową i rzemiosło artystyczne. Przy szkole zaistnieją: tzw. inkubator przedsiębiorczości, a także galeria, skansen górniczy, kluby, kawiarnie oraz sale koncertowe i konferencyjne.
  - W roku 2010 Galeria â?žElektrowniaâ? została wpisana na listę Szlaku Zabytków Techniki - to jeden z pierwszych szlaków tematycznych w Polsce. Obecnie tworzy go 31 obiektów związanych z tradycją górniczą.
  - W latach 2005-2006 ze środków budżetu miasta przeprowadzono gruntowną modernizację ul. 21.Listopada (dawniej Stara Kolonia). Za kwotę 3.577.295 zł (w tym 2.045.024 zł dotacja z funduszy pomocowych UE i rządowych)
  - Najbardziej efektowną inwestycją ostatnich lat jest Pałac Saturna, czyli dawna siedziba dyrekcji kopalni. Jest to inwestycja całkowicie prywatna, ale również samorząd ma w niej swój udział. Nie jest to oczywiście
  udział finansowy, ale organizacyjny. Po pierwsze, wszelkie prace projektowe i budowlane były uzgadniane z oczekiwaniami administracji. Po drugie zaś, przed rozpoczęciem robót dokonano niezbędnego obrotu nieruchomościami umożliwiającego późniejszą realizację.
  - kanalizacja sanitarna w ul. Scheiblera. Umożliwi ona odbiór ścieków nie tylko z poszczególnych pokopalnianych obiektów, ale co ważniejsze z ul. Węglowej. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków własnych Zakładu Inżynierii Komunalnej w wysokości 600.000 zł.
  - Wykonanie projektu nowej siedziby Muzeum Saturn, czyli dawnego warsztatu elektrycznego. Przewidywana
  wartość zadania to 3.971.191 zł.
  - Z prac o mniejszym wymiarze wymienić należy przeprowadzenie akcji sadzenia drzew w Parku Alfred. Wraz Fundacją Aeris Futuro z Krakowa posadzono 420 sadzonek (2008).
  - Z Programem Saturn związany jest unijny program Remining Lowex. Miasto Czeladź aktywnie w nim uczestniczy. Program ma charakter badawczy i dotyczy możliwości wykorzystania wód kopalnianych dla celów grzewczych. Naszymi partnerami są miasta: Heerlen (Holandia), Zagorie (Słowenia) i Burgas (Bułgaria) a ponadto Bułgarska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Lublinie oraz kilka organizacji ekologicznych.
  - Program Saturn to również działalność kulturalna, której celem jest podtrzymywanie tradycji górniczych oraz
  wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych dla celów ekspozycyjnych. Ważnymi
  partnerami w tym segmencie są Muzeum Saturn oraz Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia.

  V.INFRASTRUKTURA
  - Istotnym warunkiem realizacji programu było przekształcenie Zakładu Inżynierii Komunalnej (wcześniej zakład budżetowy) w spółkę ze 100% udziałem miasta. Przekształcenie umożliwia wykreowanie nowych, znaczących środków na inwestycje i tym samym szybszą modernizację infrastruktury.
  - Inną jednostką, jaka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego ZIK, jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej (2008). Jest to jednostka budżetowa, co oznacza w praktyce ścisły związek finansów Zarządu z budżetem miasta. MZGK zajmuje się przede wszystkim bieżącym utrzymaniem miejskich dróg, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem zieleni miejskiej i parkowej oraz prowadzi w imieniu gminy część zadań inwestycyjnych.
  - GBS â?? budowa ul. Gdańskiej wraz z infrastrukturą około 19 mln. zł w tym 85% ze środków UE.
  - modernizacji infrastruktury były, omówione już wcześniej, rewitalizacje Starego Miasta oraz ul. 21.Listopada.
  - Kompleksowy charakter robót miała modernizacja infrastruktury ul. Cmentarnej wraz z ulicami przyległymi (2005-2008) łączny koszt przekroczył 2,7 mln zł.
  - Na lata 2009-2011 zaplanowano budowę dróg wraz z niezbędnymi sieciami w ul. Promyka, Kopernika i Zamiejskiej. Do zakończenia zadania pozostaje jeszcze do wykonania nawierzchnia ul. Kopernika, która zostanie zrealizowana w roku 2011. Łączny koszt wykonanych robót to ponad 4,5 mln
  - modernizacja ul. Żwirki i Wigury (2009) oraz ul. Słowiańskiej (2010). Łączny koszt obu zadań to ponad 700.000 zł.
  - budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dalekiej, Piaskowej i Prostej (2009-11). Do tej pory wartość wykonanych robót to kwota około
  1,7 mln. zł.
  - budowa wodociągu w ul. Wiśniowej. Samo zadanie nie powala wielkością nakładów, jest raczej niedrogie. Jego niezwykłość polega na zastosowanej technologii. Jest to bowiem jedna z pierwszych w Polsce sieci wodociągowej wykonanej z żeliwa sferoidalnego. Rurociągi takie są relatywnie drogie, zapewniają wysoką jakość przesyłu, ale to co najważniejsze - są praktycznie niezniszczalne.
  - budowa trzech ulic wraz z chodnikami w rejonie ul. Poniatowskiego (2009/10). Były to ul. Pułaskiego, Sułkowskiego i Wybickiego.
  - Zmodernizowano również ul. Powstańców Śląskich oraz Skłodowskiej. Łączny koszt obu zadań to 1.000.000 zł.
  - Dużym zadaniem w zakresie oświetlenia ulicznego były modernizacje w rejonie Piasków. Ich łączny koszt to
  około 350.000 zł.
  - Od kilku lat prowadzone są rozmowy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w sprawie przejęcia w użytkowanie
  przez ZIK sieci wodno-kanalizacyjnej Starych Piasków. Zakład jest gotowy przejąć odpowiedzialność za utrzymanie wspomnianej sieci, ale do tej pory w SRK nie podjęto ostatecznej decyzji.

  VI. MIESZKANIE
  - powstanie Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - systematycznie przejmowało zarząd nad wspólnotami mieszkaniowymi i obecnie administruje już całością wspólnot mieszkaniowych z udziałem większościowym gminy.
  - gmina posiada 2.096 mieszkań komunalnych i w zarządzie przymusowym oraz 208 lokali socjalnych. Dzięki temu w minionym czteroleci zawarto 353 umowy najmu
  - nabycie budynków: przy ul. Bytomskiej 21 (50%), 33, 33a oraz 70.
  - Pod koniec roku 2006 Burmistrz podpisał umowę ze spółką Restrukturyzacji Kopalń o nieodpłatnym przejęciu ponad 1.000 mieszkań pozostałych po nieistniejącej kopalni Saturn. Dopiero trzy lata później zrealizowana została pierwsza transza umowy. Gmina przejęła 52 lokale znajdujące się w 9 budynkach przy ul. Dehnelów 18, 20, 24, 26, 28, 32, i 34 oraz przy ul. Warszawskiej 6 i 10.
  - sektor polityki mieszkaniowej pozyskał 43 mieszkania o specjalnym przeznaczeniu. Szpitalna 5 i 5C. Pierwszy z nich (dawny Szpital Miejski-2007) przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Drugi, to Dom Samotnego Rodzica (2010). Oba obiekty sfinansowane zostały z budżetu gminy. Łączny ich koszt to suma 6.796.797 zł.
  - odbudowy i modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 18. Inwestycja odbywała się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Koszt około 1.350.000 zł
  - Program uciepłownienia Nowego Miasta. Do tej pory ciepło doprowadzone zostało do budynków przy ul. 17.Lipca 1-3-5 i 13, a kolejne są w fazie projektowej.
  - kompleksowej termomodernizacji poddane zostały budynki przy ul. Armii Krajowej 22-24-26, Czystej 8-10, Grodzieckiej 5AB, Spółdzielczej 1-3- 5, 2-4-6, Szkolnej 13-15-17, Tuwima 1-2-3, Waryńskiego 1-3-5, 7-9-11 i 21-23-25 oraz Wojkowickiej 3 i 7. W trakcie realizacji jest budynek przy ul. Szpitalnej 30 i Tuwima 25-31. Łączna wartość tych zadań to kwota 2.817.620 zł.
  - montaż kolektorów słonecznych podgrzewających ciepłą wodę na budynkach przy ul.17. Lipca oraz pomp cieplnych w budynku przy ul. Grodzieckiej 41-43.

  VII OŚWIATA I KULTURA
  - termomodernizacja i uporządkowano teren: Przedszkola nr 1 (wraz z przebudową kuchni), nr 5, nr 7, nr 11 a także Szkół Podstawowych nr 1, nr 3, nr 7, Miejskiego Zespołu Szkół oraz Gimnazjum nr 3. Łączna wartość poniesionych nakładów sięgnęła
  11.281.225 zł. W roku 2010 program modernizacji, po ośmiu latach, dobiegł końca. Obecnie wszystkie czeladzkie placówki oświatowe spełniają wszystkie współczesne standardy techniczne i posiadają nowe elewacje.
  - remont Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z Filią nr 1 oraz dokończono remont siedziby Muzeum Saturn. Na wszystkie te zadania wydatkowano kwotę 1.456.848 zł.
  - W roku 2007 i 2009 Rada Miejska i Burmistrz skutecznie przeciwstawili się próbie likwidacji powiatowego Zespołu Szkół nr 2.
  - Kolegium Służb Społecznych - ta placówka była własnością gminy, zaś organem prowadzącym był samorząd wojewódzki. Dwa lata temu Zarząd Województwa zdecydował o gruntownej jej modernizacji i wystąpił o nieodpłatne przekazanie jej na swój majątek.
  - projekty pozainwestycyjne, na które pozyskują środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej np: â?žDobry wybór drogą do sukcesuâ?,â?žPierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzyâ?,
  â?žŻyj Zdrowo i Trzymaj Formęâ? realizowanyw ramach programuâ?žUczenie się przez całe życie - Commeniusâ?.
  - Czeladzkie placówki oświatowe są też miejscem bogatego życia kulturalnego. Dobrym przykładem może tu być Zespół Taneczny â?žMisz- Maszâ? z Miejskiego Zespołu Szkół. Zespół Wokalny Minibabki dziewczęcy oraz chłopięcy - Ananasy. Każdego roku działalność artystyczna dzieci i młodzieży ma swe święto podczas uroczystego koncertu znanego jako Przegląd Artystyczny.
  - Muzeum Saturn przeprowadza dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich lekcje muzealne, wycieczki historyczne oraz projekcje filmów dokumentalnych.
  - Spółdzielczy Dom Kultury â?žOdeonâ? jako instytucja społeczno-kulturalna Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzi działalność artystyczną, edukacyjną i rekreacyjną; szeroko współpracuje z nią Urząd Miasta.
  - Festiwal Ave Maria. Odbywa się nie tylko w kościele Św. Stanisława, ale i w innych świątyniach Zagłębia.
  - Dni Czeladzi. Koncerty i spotkania mają charakter plenerowy i masowy. Odbywają się corocznie w pierwszy weekend maja. Główne imprezy odbywają się w trzech rejonach miasta: na Rynku, w Parku Prochownia oraz finał w Parku Grabek.
  - miasta partnerskie francuskie miasto Auby (od 1973r.), ukraińskie miasto Żydaczów (od 2004r.), łotewskie Viesite (od 2006 r.), węgierskie Varpalota (od 2008 r.). W ramach tej
  współpracy corocznie odbywają się wakacyjne wymiany młodzieży.

  VIII SPORT I REKREACJA
  - trasy rowerowe (1 etap obejmie 32,3 km tras) - fundusze UE. Trasy rowerowe wpisane są w system regionalny. Ich przebiegi i oznakowanie jest uzgadniane ze Śląskim Klubem Znakarzy Tras PTTK. Wartość zadania to kwota 1.916.990 zł.
  - boisko treningowe przy ul. Sportowej - fundusze UE Wartość zadania to kwota 3.829.922 zł. Czas realizacji - lata 2010-2011
  - Dwa â?žOrlikiâ?. Pierwszy z nich przy Zespole Szkół nr 1 (2008). Była to inwestycja powiatowa. Drugi - przy Szkole Podstawowej nr 3 (2010). Ponadto wykonane zostały mniejsze boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 (2009) oraz w Parku Harcerskim â?žKamionkaâ? (2009).
  - zagospodarowanie terenu parku Przetok
  - rozbudowa bazy MOSiR. W ostatnich latach wykonano bieżnię i skocznię do skoku w dal na stadionie im. J. Pawełczyka, zakupiono wiaty stadionowe, tablice wyników wraz z zegarami, ocieplono i zmodernizowano zaplecze stadionu przy ul. Mickiewicza oraz wykonano remont ogrodzenia tego stadionu.
  - organizowana od roku 2009 Zagłębiowska Masa Krytyczna. Jest to masowy rajd kolarski szosami Zagłębia Dąbrowskiego z metą na Rynku w Czeladzi. Podobny charakter, ale już o znaczeniu lokalnym, ma rajd Szprycha (2010), którego celem jest promocja czeladzkich tras rowerowych.
  - Tour de Pologne, który to w roku 2010 zawitał do Czeladzi.
  - Mistrzostwa Czeladzi:w narciarstwie alpejskim, w kręgle, w tenisie ziemnym i w badmintonie. A ponadto: od czterech lat półfinał Turnieju piłki nożnej im. Włodzimierza Mazura, Turniej tenisa stołowego szkół specjalnych - Integracyjne Mistrzostwa Śląska i Zagłębia Szkół Specjalnych, Turniej piłki nożnej klubów abstynenckich, Samorządowy turniej w bule, Biegi przełajowe o paterę Dziennika Zachodniego, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Rally Sprint - szutrowy rajd samochodowy, z okazji Święta Niepodległości 11 listopada - zawody rolkowe i deskorolkowe Traffic skate jam, 4 grudnia - Bieg barbórkowy narciarsko-przełajowy,
  - Największym klubem jest Miejski Czeladzki Klub Sportowy, który korzysta z obiektów przy ul. Sportowej. Prowadzi on kilka sekcji (piłka nożna - klasa okręgowa, siatkówka dziewcząt - III liga, tenis stołowy - III liga, koszykówka - juniorzy starsi). Ponadto działa też Górnik Piaski â?? sekcja piłki nożnej.

  IX. PRZYJAZNE MIASTO
  - uchwalenie nowego herbu miasta w 2007 r. Oczywiście nie był
  - w 2004 roku wprowadzony został System Zarządzania Jakością ISO 9001-2001.
  - Związek Powiatów Polskich w 2004 roku, kiedy to zajęliśmy pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin.
  - W rankingu Newsweeka i ZPP, obejmującymostatnią dekadę â?? miejscetrzecie.
  - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).
  - od 1 stycznia 2008 roku działa â?? SystemObiegu Dokumentów.
  - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Jest on wpisany do Strategii Rozwoju GZM. Na Program składa się kilka elementów: informatyzacja usług, rozbudowa infrastruktury, SEKAP i Śląska Karta Usług Publicznych. W ramach projektu planuje się uruchomienie w Czeladzi w pierwszym etapie dwóch telecentrów oraz sieci infokiosków z hotspotami.
  - Straż Miejska wyposażona jest w radiostacje przenośne i stacjonarne do utrzymywania stałej łączności oraz sprzęt ochrony indywidualnej. Dysponuje również dwoma pojazdami służbowymi marki Fiat Doblo (2004 i 2005) oraz Opel Vivaro (2008), jak również dwoma skuterami marki YamahaSA34 (2007).
  - Bezpieczne Przedszkole, Bezpieczna Szkoła i Bezpieczne Gimnazjum oraz Wojewódzki Finał Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Ich głównym celem jest promocja szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
  - Razem bezpieczniej w Czeladzi. Na realizację tego projektu Urząd Miasta pozyskał dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa w wysokości około 90.000 zł. Program też został wyróżniony na arenie międzynarodowej. W listopadzie 2008 roku w Paryżu Gmina Czeladź reprezentowała Polskę w ogólnoeuropejskim konkursie organizowanym przez UECP (Unia Europejska na Rzecz Prewencji Kryminalnej).
  - Projekt Gotowi do pracy â?? czyli wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia. Ośrodek koordynuje realizację Miejskiej StrategiiRozwiązywania ProblemówSpołecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.
  - Wśród zadań inwestycyjnych należy jeszcze wymienić termomodernizację głównego budynku MOPS przy ul. 17. Lipca. Budynek, w którym znajdują się biura, kasa oraz stołówka, wyremontowany został za kwotę 288.446 zł (2009).
  - Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Miasta Czeladź. Głównym celem profilaktykii promocji zdrowia jest poprawa zdrowia populacji oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Czeladzi. Podstawowym instrumentem są realizowane Festyny Zdrowia. Festyny cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta i dobrze promują zdrowy tryb życia.
  - Żłobek Miejski powołany został do życia przez Radę Miejską w roku 2008. Gwarantuje on możliwość pobytu w dwóch grupach 50 dzieciom z naszego miasta.
  - Pomimo tego, że działalność Szpitala nie leży w gminnych kompetencjach, budżet miasta wspiera jego pracę. Skalę pomocy odzwierciedla kwota pomocy z czterech ostatnich lat (570.000) oraz zwolnienia podatkowe.
  - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Czeladź (PONE). Dofinansowanie na likwidację niskiej emisji wypłacane będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki, która może zostać umorzona w 50%.
  - Ośrodek Integracyjny SENIOR. Ośrodek jest połączeniem pomocy pół stacjonarnej i stacjonarnej dla osób starszych, głównie samotnych i schorowanych.
  - Klub Rodów Czeladzkich.
  - Jednym z działań ukierunkowanym na środowisko osób starszych jest działalność Uniwersytetu TrzeciegoWieku. Łącznie w pierwszej edycji Uniwersytetu wzięło udział 161 studentów.

  X. ŁADNE MIASTO
  - Planowanie przestrzenne w gminie jest najważniejszym działaniem procesu planowania. Obecnie Czeladź jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 66%.
  - centrum Piasków, a ściślej mówiąc nieopodal Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Parku Mickiewicza. Działania porządkujące będą kontynuowane. W szczególności dotyczy to skweru przy Trafficu oraz pasażu przy ul. Francuskiej. Innym dobrym przykładem może być Park Harcerski Kamionka (przy Urzędzie Miasta), gdzie organizowana jest Nieobozowa Akcja Letnia.
  - W planach ujęto uporządkowanie skweru na Osiedlu Piłsudskiego, Plac Konstytucji 3.Maja oraz przestrzeń przy ul. Miasta Auby.
  - Ta część Strategii obejmuje również elementy małej architektury. W ostatnich latach renowacji poddane zostały dwa krzyże przydrożne przy ul. Będzińskiej (2008) i Grodzieckiej (2009) oraz figura Najświętszej Marii Panny w rejonie staromiejskim (2008). W roku 2007 odrestaurowana została okazała kapliczka św. Rozalii przy ul. Mysłowickiej, zaś dwa lata później została wzbogacona o płaskorzeźbę św. Anny. Z innych obiektów wolnostojących wspomnieć należy o marmurowej fontannie Jaś i Małgosia przy ul. Szpitalnej 5 (2007), kamienny krąg (2008) i posąg Światowida w Parku Alfred (2009). Do tej grupy obiektów budowlanych zaliczyć należy place zabaw z tym największym w Parku Grabek (2008) oraz 28 nowych wiat przystankowych.
  - W 2006 roku opracowany został Gminny programopieki nad zabytkami miastaCzeladź na lata 2007-2011. Program jest instrumentem realizacji miejskiej strategii działań wobec obiektów zabytkowych zawartej w dotychczasowych dokumentach strategicznych.
  - W sierpniu 2007 Rada Miejska uchwaliła logomiasta. Ma ono pomagać w tworzeniu spójnej polityki promocyjnej miasta. Logo swym wyglądem nawiązuje do bryły najbardziej charakterystycznego budynku miasta - kościoła św. Stanisława
  - Rozpoczęte zostały również działania związane z systemem informacji miejskiej oraz systemem identyfikacji wizualnej miasta opartym o 4 atuty Czeladzi, którymi są: Stare Miasto, Piaski, Saturn i Gospodarcza Brama Śląska.
  - Ważne miejsce w systemie promocji zajmują lokalne media: Echo Czeladzi, strona internetowa www.czeladz. ploraz Czeladzka Telewizja CTV (2009).
  - W roku 2008, 2009 i 2010 miasto było współorganizatorem akcji Graffiti Jam â?? podczas której graficiarze przetwarzali przestrzeń miejską.
  - Z kolei we wrześniu 2007 roku z okazji obchodów 50-lecia istnienia Ośrodka Telewizji Polskiej w Katowicach miasto Czeladź zaproszono do udziału w jubileuszowym Pikniku. Była to znakomita okazja do promocji Czeladzi na antenie TVP.
  - Miasto Czeladź jest też wydawcą licznych wydawnictwpromocyjnych. Wymienić tu należy książki i broszury:
  wydana w siedmiu językach Najkrótsza historia miasta (2006-2009), Europejscypartnerzy Czeladzi (2009), 5 lat Polski w Unii Europejskiej (2009), Strategia RozwojuCzeladzi do 2015 (2006), Czeladzka Starówka w dawnejfotografii (2008), Błyski,czyli opowieści Dzieci Potulic (2007), 50 lat szpitala im.dra Mariana Wiśniewskiego w Czeladzi 1958-2008, Szkoła Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego (2009), Szalom. Pamięci czeladzkich Żydów (2008), Czeladź. Ave Maria - 10 lat Festiwalu (2009).
  - Uzupełnieniem wydawnictwpapierowych są filmywydawane na płytach CDa przeznaczone dla szerokiego
  odbiorcy. Tego typu wydawnictwa pojawiły się w roku 2005. Wśród wydanych do tej pory należy zaliczyć: Czeladź z nami po drodze (2005 i 2007), Kolędy w wykonaniu zespołów Mini Babki i Ananasy (2007), Taniec Zespołu Tanecznego Misz Masz w Elektrowni (2007), Czeladź - miasto pełne muzyki (2008), Kroniki wydarzeń z Dni Czeladzi 2009, Czeladź. Ave Maria. 10 lat festiwalu (2009), Zapis wydarzeń 10 Festiwalu Ave Maria (2009) oraz Miejski Przegląd Artystyczny - Czeladzkie Talenty (2009).

 2. #2
  Awatar mazda
  Dołączył
  cze 2012
  Posty
  1,079
  Siła reputacji
  71
  Trzeba przyznać, że jest tego trochę. Nic nie wskazuje na to, że pani Burmistrz uda się powtórzyć sukces poprzednika. Szkoda.

 3. #3
  Awatar Borg
  Dołączył
  paź 2011
  Posty
  2,389
  Siła reputacji
  81
  ciezko bedzie cos napisac o osignieciach kuropodobnych - herbatka za złotówkę czy pomalowania 2 elewacji na rynku?
  Internetowym impotentom z Forum Moja Czeladź mówimy - NIE

 4. #4
  Awatar czarny
  Dołączył
  lis 2011
  Posty
  3,739
  Siła reputacji
  80
  Nie przesadzaj. Jest już parę. Wystarczy wyliczyć: zamknięcie Traffica, rezygnacja z ISO, rozkradzenie maszyny wyciągowej, zamknięcie schodów do Urzędu, zmiany kadrowe, powołanie rzeszy doradców, listy intencyjne do nowych miast partnerskich, zaniechanie współpracy z Varpalotą, likwidacja Zespołu Szkół nr 2, wtopa z Elektrownią, ...., rozp...nie muru kościelnego. Ale masz rację, wszystko przed nami.
  Jeśli wytyczysz sobie ambitne cele, jedno jest pewne - nie zostaniesz z niczym w garści.

 5. #5
  Awatar SATYRyk
  Dołączył
  lip 2012
  Posty
  148
  Siła reputacji
  70
  Dobrze podsumowaliście von Mrozowica, 54 mlny rozwalone z kredytów.Na kredyt to karzdy potrafi wydawać pieniądze.

 6. #6
  Awatar czarny
  Dołączył
  lis 2011
  Posty
  3,739
  Siła reputacji
  80
  Niee... musimy się zdecydować czy "von" czy "ben". W przeszłości miało to istotne znaczenie. Jak widać w Czeladzi czas sie zatrzymał. Szalom, SATYRyku, chyba, że wolisz HH.
  Jeśli wytyczysz sobie ambitne cele, jedno jest pewne - nie zostaniesz z niczym w garści.

 7. #7
  Awatar Borg
  Dołączył
  paź 2011
  Posty
  2,389
  Siła reputacji
  81
  osiagniecia kur sa niepodważalne ponadto przeciez one oszczędzają - zptyajcie pryszczatego wiagry on to wie
  Internetowym impotentom z Forum Moja Czeladź mówimy - NIE

 8. #8
  Awatar madera
  Dołączył
  wrz 2011
  Posty
  2,541
  Siła reputacji
  81
  Trochę tego jest.
  Wszyscy jesteśmy Borgami!

 9. #9
  Awatar Borg
  Dołączył
  paź 2011
  Posty
  2,389
  Siła reputacji
  81
  pora na kurze sukcesy, ma ktos jakis pomysł?
  Internetowym impotentom z Forum Moja Czeladź mówimy - NIE

 10. #10
  Awatar madera
  Dołączył
  wrz 2011
  Posty
  2,541
  Siła reputacji
  81
  Oczywiście - jaja.
  Wszyscy jesteśmy Borgami!

 11. #11
  Awatar Tomasz N.
  Dołączył
  cze 2012
  Posty
  1,752
  Siła reputacji
  72
  Jest ktoś chętny do spisania osiągnięć obecnych władz.
  Trybul może Ty i wcale nie piszę tego złośliwie, ale niech to zrobi ktoś z "innej opcji"

 12. #12
  Awatar Piękny Roman
  Dołączył
  lip 2012
  Posty
  9,779
  Siła reputacji
  79
  Chyba nie będzie chętnych - ja mogę dopisać myjnie - wodotrysk i kibel przed Lidlem.

 13. #13
  Awatar shrek
  Dołączył
  gru 2011
  Posty
  8,605
  Siła reputacji
  85
  Uważacie, że będą miały odwagę się porównywać?
  Chcieliście koszmarną przyszłość, to ją teraz macie.

 14. #14
  Awatar Tomasz N.
  Dołączył
  cze 2012
  Posty
  1,752
  Siła reputacji
  72
  Szkoda że nikt się nie kwapi do wypisania działań podjętych prze TK. Chętni zgłoście się !:!:!:

  Takie porównanie bardzo by się przydało.

 15. #15

  Dołączył
  cze 2012
  Posty
  806
  Siła reputacji
  70
  chetni by sie znalezli, tylko ze nie ma co pisac ...

 16. #16
  Awatar Piękny Roman
  Dołączył
  lip 2012
  Posty
  9,779
  Siła reputacji
  79
  No a oszczędności? Toż to sukces na miarę naszych czasów.

 17. #17
  Awatar shrek
  Dołączył
  gru 2011
  Posty
  8,605
  Siła reputacji
  85
  Pojawił się wniosek właściwego doradcy, aby wyłaczyć wszystkie światła w samochodach. Nie dość, że zaoszczędzimy na paliwie, to jeszcze zmniejszony zostanie efekt cieplarniany.
  Chcieliście koszmarną przyszłość, to ją teraz macie.

 18. #18
  Awatar Piękny Roman
  Dołączył
  lip 2012
  Posty
  9,779
  Siła reputacji
  79
  To może dać pozytywny skutek proekologiczny
  Niech jeszcze wyłączą Tereski będą mniej tlenu zużywać.

 19. #19
  Awatar czarny
  Dołączył
  lis 2011
  Posty
  3,739
  Siła reputacji
  80
  Ta kadencja będzie przekichana. Nie dość, że mało się dzieje, to na dodatek brak jakiegoś planu działania. Jeżeli pojawiają się jakieś rzeczy dobre, to są one mało istotne albo sukcesy przypadkowe lub pokłosie działalności poprzednika. Tak nie można zarządzać rozwojem miasta.
  Jeśli wytyczysz sobie ambitne cele, jedno jest pewne - nie zostaniesz z niczym w garści.

 20. #20

  Dołączył
  cze 2012
  Posty
  806
  Siła reputacji
  70
  Najbardziej "podoba mi się" podejście z cyklu: prawo mi nie pozwala n a dofinansowanie. Mamy przykład przy murze - niech się wszystko zawali, albo przy ODEONIE - niech spółdzielcy finansują jedyny ośrodek kultury w tym mieście. Nie łatwiej powiedzieć, że kasa miasta została spustoszona przez działania obecnej władzy? W mieście już trabią, że gotówki nie ma na nic, no poza wynagrodzeniami coraz to nowszych doradców za 5000, asystentów za 4400 czy podinspektorów za 3300. To tez z nieba grzmi

Strona 1 z 13 12311 ... OstatniOstatni

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Czeladź Inwestycje 2010-2018
  Przez Piękny Roman w dziale Inwestycje
  Odpowiedzi: 2130
  Ostatni post / autor: Wczoraj, 08:57
 2. Choroba władzy
  Przez SBE w dziale Wydarzenia
  Odpowiedzi: 315
  Ostatni post / autor: 28.07.17, 09:45